top of page

st 06. 10.

|

Your People

Vipassana Meditation

Nahlédněte do svého intuitivního poznání

Registrace jsou uzavřeny
Zobrazit další události
Vipassana Meditation
Vipassana Meditation

Čas a Místo

06. 10. 2021 18:00 – 10. 10. 2021 14:00

Your People, Turkovice 77, 251 65 Ondřejov, Česko

O události

Vipassana znamená vidět věci takové, jaké ve skutečnosti jsou. Je jednou z nejstarších meditačních technik Indie. 

Usiluje o naprosté odstranění mentálních nečistot a o následné nejvyšší štěstí plného osvobození. Představuje cestu transformace  sebe samého prostřednictvím sebepozorování.

Zaměřuje se na hlubinné propojení mezi myslí a tělem, které můžeme přímo zažívat pomocí ukázněné pozornosti zkoncentrované na fyzické pocity. Ty utvářejí život těla a jsou zároveň v neustálém propojení s myslí a podmiňují její život. Tato cesta ke společným kořenům mysli a těla, založená na pozorování a sebe-prozkoumávání, rozpouští mentální nečistoty a vede k vyrovnané mysli plné lásky a soucitu.

Co kurzem získáte

Technikou pozorování přirozeného dechu a absencí každodenních rušivých vlivů se naučíte koncentrovat svou mysl, ponořit se hluboko sami do sebe, stanete se všímavější ke svým psychickým i fyzikým pocitům, emocím. Díky této nabyté bdělosti získáte větší nadhled a lehkost na své každodenní cestě životem. Současně budete chápavější a soucitnější sami k sobě i svému okolí.

Poznání pravdy přímým prožitkem je očišťujícím procesem. Vyjasní se zákonitosti, kterými se řídí naše myšlenky, pocity, úsudky a vjemy. Přímým prožitkem porozumíme tomu, jak rosteme nebo naopak upadáme, jak utrpení vytváříme nebo se od něj osvobozujeme. V našem životě začne nabývat na významu uvědomělá pozornost, pravdivost k sobě samému, sebeovládání a klid.

Průběh kurzu

Na pětidenním pobytovém kurzu, během kterého se dodržuje předepsaný Řád kurzu, se naučíte základy techniky dostatečně k tomu, abyste sami na sobě zakusili její blahodárné výsledky. Záměrem kurzu je také prohloubit vaši trpělivost a odhodlanost. Výcvik probíhá ve třech stupních. Principem prvního stupně je pěstovat zásady tzv. morálního chování, které spočívá v absenci alkoholu, jakýchkoliv jiným omamných látek, současně i sexuální aktivity a klade důraz rovněž na čestnost, tedy pravdomluvnost a poctivost v činech. Tyto základní zásady slouží ke zklidnění mysli, která by jinak byla příliš rozrušená na to, aby mohla plnit úlohu sebe-pozorování. V dalším stupni se alespoň částečně pokusíte ovládnout svou mysl tím, že se naučíte koncentrovat svou pozornost na přirozený, neustále se měnící proud dechu, jak vchází a vychází nosními dírkami. Druhý den je už mysl klidnější a soustředěnější, lépe připravena praktikovat samotnou vipassanu: pozorování pocitů po celém těle, porozumění jejich přirozené podstatě a rozvíjení vyrovnanosti mysli tím, že se na pocity učíme nereagovat. Na závěr, poslední celý den se budete věnovat meditaci soucitné lásky a dobré vůle, kterou jste v sobě rozvinuli během kurzu.

Celá praxe je vlastně mentální cvičení. Stejně tak, jako používáte tělesná cvičení ke zlepšení tělesného zdraví, vipassana vám pomůže ozdravit vaši mysl.

Výsledky se samozřejmě dostaví postupně s další souvislou prací. Je nereálné očekávat, že se všechny problémy vyřeší během pěti dnů. Tato doba ale stačí k tomu, abyste si osvojili základy vipassany natolik, že ji pak můžete uplatnit v každodenním životě. Čím více člověk techniku praktikuje, tím více se osvobozuje od utrpení a tím blíže je k dosažení konečného cíle úplného osvobození.

I deset dnů může přinést výsledky, které jsou zřejmé a jasně prospěšné pro život. Praktikováním vipassany mizí mnoho psychosomatických chorob. Vipassana ve skutečnosti odstraňuje tři příčiny veškerého neštěstí: touhu, nenávist a nevědomost. S pokračující praxí uvolňuje meditace napětí, která v každodenním životě vznikají, uvolňuje uzly způsobené starými návyky, kvůli kterým s nevyváženou myslí reagujeme na příjemné a nepříjemné situace.

Co je vipassana

Je to technika, která odstraní utrpení. Je to metoda mentálního očišťování, která člověku umožňuje čelit životnímu napětí a problémům klidným a vyrovnaným způsobem. Je to umění žít, kterým člověk může pozitivně prospět společnosti.

Řád kurzu 

Základem techniky je šíla — morální chování. Šíla poskytuje základnu pro rozvoj samádhi — koncentrace mysli; a očištění mysli je dosaženo pomocí paňňá — moudrosti vhledu.

Pravidla 

Všichni, kdo se účastní kurzu vipassany, musí po dobu trvání kurzu svědomitě dodržovat následujících pět pravidel:

1. Zdržet se zabíjení živých tvorů;

2. zdržet se krádeže;

3. zdržet se všech sexuálních aktivit;

4. zdržet se lhaní;

5. zdržet se užívání všech intoxikantů.

Rozhovory s učitelem 

Pro soukromá setkání se studenty je učitel k dispozici mezi 12:00 a 13:00. Otázky se mohou pokládat také veřejně mezi 21:00 a 21:30 v meditační hale. Rozhovory a doba na otázky slouží k objasnění techniky a k objasnění otázek, které vyvstaly na základě večerních rozprav. 

Ušlechtilé ticho 

Všichni studenti musí dodržovat ušlechtilé ticho od začátku kurzu do rána posledního celého dne. Ušlechtilé ticho znamená ticho těla, řeči a mysli. Jakákoliv forma komunikace s ostatními studenty, ať už gesty, znakovou řečí, psanými poznámkami atd., není dovolena. Studenti smí nicméně hovořit s učitelem, kdykoliv je to nezbytné, a smí se obrátit na manažery kurzu s jakýmikoli problémy, které se týkají jídla, ubytování, zdraví atd. Ale i tyto kontakty by měly být omezeny na minimum. Studenti by měli rozvíjet pocit, že pracují v naprosté samotě.

Oblečení 

Oblečení by mělo být jednoduché, neokázalé a pohodlné. Nemělo by se nosit těsné, průsvitné, odhalující nebo jinak vyzývavé oblečení.  To je důležité proto, aby se minimalizovalo rozptylování ostatních.

Kontakt s vnějším světem 

Studenti musí zůstat v místě kurzu po celou dobu jeho trvání. Vzdálit se mohou jedině se zvláštním svolením učitele. Komunikace s vnějším světem není před ukončením kurzu povolená. To zahrnuje i telefonní hovory a návštěvy. Mobilní telefony, a jiná elektronická zařízení musí být ponechána u vedení kurzu až do jeho konce kurzu. V případě výjimečné situace může přítel nebo příbuzný kontaktovat management.

Hudba, čtení a psaní 

Není dovoleno hrát na hudební nástroje, poslouchat rádio atd. Na kurz by nikdo neměl přinášet žádné materiály ke čtení a psaní. Studenti by se neměli rozptylovat psaním poznámek. Čtení a psaní je omezováno z toho důvodu, aby se zdůraznil striktně praktický charakter této meditace.

Kamery, fotoaparáty a nahrávací zařízení nemohou být používány, pokud to učitel výslovně nepovolí.

Shrnutí 

Abychom více ozřejmili smysl řádu a pravidel, shrneme je v následujícím:

Pečlivě dbejte na to, aby vaše počínání nikoho nerušilo. Nevšímejte si toho, když vás budou vyrušovat ostatní.

Může se stát, že student nechápe praktický důvod některého z uvedených pravidel. Raději než připustit negativní postoj nebo pochybnosti, vyhledejte okamžitě učitele a požádejte jej o vysvětlení.

Jedině díky disciplinovanému přístupu a maximálnímu úsilí může student plně pochopit techniku a získat z ní prospěch. Při kurzu se klade největší důraz na práci. Zlatým pravidlem je meditovat, jako byste byli o samotě, s myslí obrácenou dovnitř a ignorovat jakékoliv vyrušování nebo nepohodlí, se kterým se můžete setkat.

Na závěr by si studenti měli být vědomi toho, že jejich pokrok v praxi závisí pouze na jejich vlastních dobrých vlastnostech, jejich osobním vývoji a na pěti faktorech: opravdovém úsilí, sebedůvěře, upřímnosti, zdraví a moudrosti.

Doufáme, že Vám výše uvedené informace pomohou získat maximum užitku z Vašeho meditačního kurzu. Jsme šťastní, že máme příležitost pomoci, a přejeme Vám, aby Vám Vaše setkání s vipassanou přineslo klid a harmonii.

DENNÍ ROZVRH KURZU 

Následující rozvrh byl sestaven tak, aby usnadnil nepřetržitou práci. Studenti by ho měli dodržovat co nejpřesněji, aby dosáhli co nejlepších výsledků.

4:00 Budíček

4:30-6:30 Meditujte v hale nebo ve svém pokoji

6:30-8:00 Přestávka na snídani

8:00-9:00 Skupinová meditace v hale

9:00-11:00 Meditace chůzí

11:30-12:00  Přestávka na oběd

12:00-13:00 Odpočinek a rozhovory s učitelem

13:00-14:30 Meditace chůzí

14:30-15:30 Skupinová meditace v hale

15:30-17:00 Meditujte v hale nebo ve svém pokoji podle instrukcí učitele

17:00-18:00 Večeře

18:00-19:00 Meditace chůzí

19:15-18:45 Rozprava Učitele v hale

20:00-21:00 Skupinová meditace v hale

21:00-21:30 Otázky na učitele v hale

21:30 Odchod na pokoje 

CENA

Cena na osobu je 8 500 Kč. Cena zahrnuje ubytování, zdravou čerstvou stravu (snídaně, obědy, večeře ), program, veškeré aktivity.

KAPACITA Kapacita je 12 osob.

Vstupenky

  • Vipassana

    8 500,00 Kč
    Prodej skončil

Celkem

0,00 Kč

Sdílet

bottom of page